Co robimy?

 • W 2010 r zorganizowano dwa festyny edukacyjne sfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w konkursie na małe projekty ogłoszonym przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania. Pierwszy festyn odbył się w czerwcu 2010 r. w Czajkowie pod hasłem „Bezpieczne wakacje,” a drugi we wrześniu 2010 r. w Doruchowie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
 • W 2014 r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został zgłoszony, przyjęty a następnie zrealizowany projekt pt. „Budowa mini przedszkolnego ogródka ruchu drogowego przy Przedszkolu Nr 6 w Ostrzeszowie”. Ogródek służy nauce bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 • Innym przedsięwzięciem współfinansowanym przez Stowarzyszenie była budowa i wyposażenie placów zabaw dla dzieci, np. współfinansowaliśmy place zabaw dla dzieci w Palatach, Kaliszkowicach Kaliskich, Wygodzie Plugawskiej, Jaźwinach gm. Kraszewice. Pośredniczyliśmy w sfinansowaniu przez sponsora z Niemiec urządzenia placu zabaw w Pisarzowicach.
 • Współfinansowaliśmy zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów ze szkoły podstawowej w Kobylej Górze uczestniczącej w ciekawym projekcie o egzotycznej nazwie „Smok Mądragon daje radę”, opracowanym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski z Krakowa.
 • Zakupiliśmy bądź pozyskaliśmy duże ilości gadżetów odblaskowych, które wykorzystywaliśmy w czasie naszych turniejów bądź imprez przeprowadzanych przez innych organizatorów, najczęściej przez Policję, ale także przez szkoły.
 • Zrealizowane przedsięwzięcia dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie:
  1) Zakupiono wyposażenie – drzwi wejściowe i wewnętrzne, szafy ubraniowe, szafki różne, zestawy mebli biurowych pozyskane od firmy Leoni Autokabel Polska Sp. z o.o w likwidacji.
  2) Pozyskano zestawy komputerowe,  drukarki,  niszczarki do dokumentów, aparaty fotograficzne,  notebooki HP, oprogramowania komputerowe, ściankę banerową, alkomat, wideofon, namiot prewencyjny, baner reklamowy, kompresor.
  3) Sfinansowano wyposażenie kilkunastoosobowej Grupy Realizacyjnej – kamizelki taktyczne, hełmy Armed z zamocowanymi latarkami, okulary ochronne.
  4) Pozyskano środki na dofinansowanie zakupu:
  –  samochodów osobowych dla komendy w Ostrzeszowie,
  –  samochodów dla posterunku w Grabowie n. Pr.
 • Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie:
  1) Przekazano sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt medyczny, mikrofonogłośniki do radiotelefonu Motorola, zestaw multimedialny do szkoleń, kamerę termowizyjną.
  2) Pozyskano środki na zakup samochodu gaśniczego, samochodu ratownictwa wysokościowego SHD25, samochodu ratowniczo-rozpoznawczego.
  3) Systematycznie współfinansowano zakup sprzętu i wyposażenia w ramach „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” – m.in. pilarka łańcuchowa, motopompa pływająca, skomputeryzowane stanowisko do badania masek powietrznych i aparatów oddechowych TESTER III.
  4) Sfinansowano zainstalowanie systemu monitoringu budynku strażnicy komendy.
  5) Współfinansowano międzyregionalne manewry ćwiczebne KP PSP.
 • Dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
  1) Współfinansowano zakup samochodu bojowego oraz aparatu powietrznego z czujnikiem ruchu dla OSP w Ostrzeszowie.
  2) Udzielono wsparcia finansowego rozbudowy siedziby OSP w Ostrzeszowie.
  3) Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mielcuchach.
  4) Dofinansowano zakup zestawu Ratownictwa Technicznego dla OSP w Czajkowie.
  5) Wsparto zakup zestawu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa techniczno-drogowego dla OSP w Bukownicy.
 • Współfinansowaliśmy:
  1) Założenie monitoringu i remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Olszynie.
  2) Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Parzynowie oraz zamontowanie piłko-chwytaków na boisku sportowym.
  3) Druk ulotek informacyjnych o sposobach zapobiegania przemocy w rodzinie.
  4) Druk ulotek oraz afiszy poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży pod hasłem „Przedłuż życie za 15 złotych. Bądź widoczny na drodze”.
  5) Druk ulotek prewencyjnych nt. zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty.
 • Organizowaliśmy zbiórki środków publicznych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 • Dofinansowano szereg działań profilaktycznych KPP w ramach obchodów 100-lecia Policji.
 • Zakup czujników tlenku węgla (czadu) jako udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
 • Wsparcie wszystkich sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego, poprzez przekazanie na konto każdego kwoty 100 zł.
 • Sfinansowanie zamówienia 1000 sztuk opasek odblaskowych celem rozdysponowania opasek w okolicach cmentarzy podczas corocznej akcji policyjnej „Znicz”.
 • Sfinansowanie zakupu zestawu mebli do wyposażenia zaplecza socjalnego dla pielęgniarek z oddziału pediatrycznego szpitala powiatowego w Ostrzeszowie.
 • Sfinansowanie pomocy rzeczowej dla walczącej Ukrainy.
 • Wsparcie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Publicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Kraszewicach – sfinansowanie zakupu odpowiednich pomocy dydaktycznych.
 • Sfinansowano zakup fantomu Presto tors dziecka wraz z drogami oddechowymi i wskaźnikiem LED dla OSP w Myjach.
 • Podpisano porozumienie o partnerstwie pomiędzy OSP w Kaliszkowicach Kaliskich, a Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat” w ramach programu „Ratujemy z MDP”.
 • Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i praktycznych będących wsparciem realizacji celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Myjach, służąc rozwojowi prowadzonej przez jednostkę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 • Zorganizowanie akcji edukacyjnej promującej naukę pierwszej pomocy „Uczę się ratować z mamą i tatą” podczas festynu sportowo – rodzinnego w Siedlikowie.
 • Zorganizowanie warsztatów „Samoobrona dla kobiet”.
 • Dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych do zestawu urządzeń hydraulicznych firmy „LUKAS” dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
 • Zorganizowanie Konkursu Plastycznego „Bezpieczni na drodze, w szkole, w domu, w internecie” dla uczniów szkół podstawowych powiatu ostrzeszowskiego.
 • Przekazanie szkołom uczestniczącym w konkursie plastycznym kilkaset odblasków włączając się w 6. edycję policyjnej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Świeć Przykładem”.
 • Wydanie kalendarza – cegiełki na 2024 rok, w którym wykorzystano prace laureatów konkursu plastycznego „Bezpieczni na drodze, w szkole, w domu, w internecie”.
 • Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu typu SUV marki Kia Sportage (w nowych policyjnych barwach), który zasilił flotę posterunku policji w Kobylej Górze oraz nieoznakowanego Kia Sportage dla KPP w Ostrzeszowie.
 • Zakupienie czterech akumulatorów bezobsługowych, które  zainstalowane zostały w szafie serwerowej w nowo powstałym posterunku policji w Kraszewicach.

 • Warsztaty szkoleniowe dla służb ratowniczych to wspólna inicjatywa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie.  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy KPP w Ostrzeszowie przeprowadzone przez  ratowników z ostrzeszowskiego pogotowia ratunkowego.

 • Włączenie się w przedsięwzięcie  „Spokrewnieni służbą” – wspólna akcja policji i straży – Stowarzyszenie zakupiło 50 zestawów kieszonkowych do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla każdego honorowego dawcy krwi.

 • Wsparcie Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej SIRON – zakup 2 kasków typu LS FF 325 dla operatorów quada ratowniczego.