Close

3. posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Sfinansowanie kosztów transportu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siedlikowie na wojewódzki etap Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dofinansowanie do zakupu Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) dla OSP Jaźwiny w kwocie 1000 zł – to ostatnie przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie. Informację na ten temat złożyła prezes Barbara Szmaj-Szłapik na ostatnim posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia (2 lipca).
Ponadto tematem obrad był  plan pracy Zarządu na rok 2024/2025. Wśród planowanych przedsięwzięć znajdzie się między innymi:
– Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (wrzesień) – zajęcia dla dzieci w ostrzeszowskim pogotowiu ratunkowym połączone z wizytą w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia i poznaniem oddziałów szpitalnych,
– warsztaty samoobrony „Broń improwizowana” przeprowadzone przez Wielkopolskie Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa w Poznaniu dla mieszkańców (wrzesień),
– Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca – 16 października,
– wsparcie Oddziału Pediatrycznego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia poprzez zakup specjalistycznego sprzętu (np. pulsoksymetrów, aparatów do mierzenia ciśnienia, termometrów bezdotykowych itp.) oraz zabawek i słodyczy, które umilą najmłodszym pacjentom pobyt w szpitalu w czasie świąt Bożego Narodzenia,
– nawiązanie współpracy z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania,
– powiatowy turniej dla uczniów klas 7/8  ph. „Znawcy bezpieczeństwa” organizowany we współpracy z policją, strażą pożarną, ratownictwem medycznym, strażą miejską, leśnikami i Sanepidem,
– Turniej „Zdrowo, na sportowo, bez używek” połączony z prelekcjami na temat zdrowego trybu życia oraz szkodliwego wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka,
– wiosenny piknik rodzinny pt. „Bezpieczny powiat” organizowany we współpracy  z Nadleśnictwem Przedborów oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; głównym celem pikniku byłoby  promowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego,
– turniej „Sport zamiast uzależnień” z udziałem gościa specjalnego np. olimpijczyka,
­–  nawiązanie kontaktu z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Są to plany wymagające jeszcze rozmów i uzgodnień ze służbami, instytucjami i organizacjami współpracującymi z naszym stowarzyszeniem.